یکسوساز فعال PWM سه فاز

یکسوساز PWM فعال سه فاز در صنایع مختلف همچون سیستم توزیع برق و منابع تجدیدپذیر، راه آهن به سرعت رو به رشد میباشد.