یستم نشانگر سوخت دیجیتالی متصل به پشت درب باک

سیستم نشانگر سوخت دیجیتالی متصل به پشت درب باک ، در این سیستم با استفاده از یک سنسور در باک خودرو مقدار حجم خالی از باک را حساب کرده و در نمایشگری که در پشت درب باک تعبیه نموده ایم به صورت عددی و بر حسب لیتر به راننده اطلاع میدهیم که راننده با توجه به حجم خالی باک مقدار مورد نیاز سوخت را برای سوختگیری مطلع شود ، در حالت عادی نشانگر سوخت در پشت آمپر خودرو ها عقربه ای بوده و راننده از حجم خالی باک خود به درستی مطلع نمی شود ، زمینه فنی این اختراع مکانیک خودرو می باشد همچنین از این سیستم در صنعت خودرو سازی نیز می توان استفاده نمود