گنبد ژئودزیک سیار با اتصالات پیچ و مهره ای

گنبد ژئودزیک نوعی گنبد خرپایی مثلثی فضایی مقاوم است که به روش خاصی طراحی واجرا شده است وبا دهانه های بزرگ بدون ستون کاربرد دارد. این گنبد در گلخانه ها وکمپ های موقت و نیمه موقت پلیس، پارک های بازی ، گنبد های مذهبی با نصب سریع ومنازل مسکونی و … کاربرد دارد. این گنبد با امکانات بسیار کم و هزینه اندک قابل ساخت است وبا محیط زیست سازگار می باشد و جزء منازل سبز محسوب می شود.