گلخانه بیسیم شهاب دانش

۱. فاز مونیتورینگ شامل گرفتن لاگ، گذاشتن Threshold، گذاشتن Alarm.
۲. فاز کنترل شامل کنترل کردن گرم کن ها, فن ها و رطوبت سازها است.
اهدف اصلی شامل: ۱) طراحی و پیاده سازی یک بستر تست و تحقیقات شبکه حسگر بی سیم برای اینکه دانشجویان بتوانند الگوریتم های مختلفی روی آن پیاده کنند و مانیتورینک انجام دهند، ۲) این کار میتواند به عنوان یک پایلوت درنظر گرفته شود و با توجه به خروجی آن میتوان کارهای بیشتری روی آن انجام داد، ۳) ترتیب دهی بازدید افراد از بیرون دانشگاه برای دیدن سیستم محلی سازی شده برای گلخانه موسسه.
اهداف فرعی شامل: ۱) تجاری سازی و ارتباط با صنعت برای تولید انبوه و کارآفرینی برای دانشجویان موسسه، ۲) برگزاری مسابقات شبکه حسگر به میزبانی موسسه، ۳) کاهش مصرف انرژی، ۴) توسعه الگوریتمهای شبکه ومفاهیم مسیریابی، ۵) مصرف توان روی نودها مانند کارهای تحقیقاتی کشاورزی مثل اینکه دما از نظر سیالاتی چگونه در این محیط توزیع میشود یا چند فن بر اساس ابعاد محیط میخواهیم و در کجاها باید این فن ها قرار گیرد.