گرمکن القایی بلبرینگ

دستگاه منبسط کننده بلبرینگ به روش گرمایی القایی بدون صدمه زدمن به شافت