گرافن اکساید

از خانواده: گرافیت سنتزی
حالت: پودر
رنگ: خاکستری تیره
متوسط سایز نانو ذرات: بین 15 الی 70 نانومتر
حلالیت در آب در دمای (20 درجه سانتیگراد): محلول(آبدوست)
تست های لازم جهت شناسایی گرافن اکساید شامل آنالیز XRD و عکس AFM و پراکندگی سایز ذرات گرافن اکساید به عنوان اطلاعات شناسنامه ¬ای در ادامه آورده شده است.