کیت و دستگاه تشخیص سریع کرونا

کیت و دستگاه تشخیص سریع کرونا مبتنی بر تشخیص مستقیم آنتی ژن سطحی ویروس کرونا (کووید ۲۰۱۹) طراحی و ساخته شده است تا وجود بیماری در افراد در مراحل اولیه بیماری با دقت بسیار بالا و بدون نیاز به مراحل آماده سازی نمونه در آزمایشگاه، تشخیص داده شود. کیت مبتنی بر فناوری شیمی خشک بوده و قابلیت حمل و آزمون در دمای اتاق دارد. دستگاه کوچک و قابل حمل طراحی شده و قابلیت استفاده در فضای بیرون از آزمایشگاه توسط کاربر غیر حرفه ای را دارد. مدت زمان انجام آزمون ۱۰ دقیقه می باشد و آزمون می تواند در مبادی ورودی و خروجی کشور در مرز ها و همچنین در وسایل حمل و نقل عمومی از جمله هواپیما، اتوبوس و قطار را دارد. دستگاه تشخیص کرونا بگونه ای طراحی و ساخته شده است که حین انجام آزمون کد ملی فرد مورد آزمون گرفته می شود و نتیجه آزمون بصورت یک برگه پرینت شده از دستگاه خارج می گردد بدین ترتیب می توان از این دستگاه با هزینه بسیار پایین نسبت به غربال گری افراد جامعه و صدور گواهی عدم ابتلا به ویروس کرونا با دقت بسیار بالا، اقدام نمود.