کیت شناساگر آب

کیت شناساگر آب در صنایع بسیاری از جمله صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو سازی، دفاعی، هواپیمائی و … کارائی بسیاری دارد. عملکرد اصلی محصول مثل بعضی از دستگاههای شناسائی آب مانند کارل فیشر و دستگاههای الکترونیکی و دیگر دستگاهها مثل HPLC و GC تشخیص مولکولهای آب است. با این تفاوت که کار با کیت شناساگر آب بسیار ساده بوده، و تشخیص ناخالصی (آب) با آن سریع و با دقت بالا انجام می شود.