کیت تشخیصی کمپیلوباکتر

کیت تشخیصی کمپیلوباکتر
مطالعات نشان می‌دهد که ۹۵ درصد موارد کمپیلوباکتریوزیس در انسان توسط کمپیلوباکتر ژژونی و چهار درصد توسط کمپیلوباکتر کلی و یک درصد به‌وسیله سایر گونه‌ها ایجاد می‌شود.
امروزه به‌دلیل ارزان‌تربودن گوشت طیور، مصرف سرانه این نوع گوشت بیشترازانواع گوشت‌ها شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا پیش از وقوع بیماری آن را تشخیص دهیم.
گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکردبا مهندسی معکوس به طراحی و ساخت این کیت و کیت‌های مشابه اقدام وبا همکاری و تخصص متخصصان این واحد دانشگاهی نمونه‌اولیه کیت ساخته شده که علاوه‌بردارابودن کیفیت کیت‌های خارجی، قیمت تمام‌شده آن کمتر نمونه‌خارجی است.