کیت تشخیصی کرونا ویروس

کیت توسط شرکت میکروب آزما پارس به‌طور اختصاصی در جهت تشخیص آزمایشگاهی کروناویروس جدید )، ساخته شده است. تارگت این کیت شناسایی قطعه‌ای از ژن N این ویروس بوده که در برابر جهش حذفی محافظت شده و با استفاده از جهش نقطه‌ای آنرا اختصاصی نموده ایم. بنابراین انتظار می‌رود که در صورت بروز جهش در ویروس این کیت همچنان قادر به شناسایی آن باشد.
پرایمرهای اختصاصی و پروب‌های فلورسنت به‌منظور شناسایی COVID-۱۹ RNA در نمونه‌ها (سواب گلو، خلط، مایع BAL و سرم افراد مشکوک) طراحی شده‌اند. همچنین از RNA پولیوویروس به عنوان کنترل داخلی که بر فرآیندهای استخراج، تشکیل cDNA، و تکثیر PCR نظارت دارد، استفاده شده است بنابراین احتمال بروز نتایج منفی کاذب کاهش می‌یابد. حساسیت کیت حدود copy number/ rxn ۱,۲-۲ تخمین زده می‌شود.
اجزأ کیت:
کیت دارای چهار معرف شامل پرایمر‌ها و پروب‌ها (تیوب A)، مسترمیکس تک مرحله‌ای (تیوب B)، کنترل مثبت COVID-۱۹ (تیوب C) و کنترل داخلی پولیوویروس (تیوب D) می‌باشد. محصولات این شرکت در دو نوع بسته‌بندی، کیت‌های ۴۸ ریکشنی و کیت‌های ۹۸ ریکشنی، موجود هستند.