کیت اندازه گیری نیتریت

یونهای نیتریت از جمله مهمترین آلاینده های منابع آبهای سطحی و زیر زمینی می باشند که علاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی، صنعتی و همچنین فاضلاب های کشاورزی، مواد زائد جامد شهری و صنعتی، تخریب جنگلها و مراتع وارد آب و خاک می شوند. امروزه افزایش غلظت ترکیبات ازته همچون نیتریت در آب های طبیعی به خصوص منابع آب زیر زمینی اثرات نامطلوبی همچون سرطان زایی، نقص عضو مادرزادی، بیماری های قلبی عروقی، فشار خون و اثر بر سیستم های عصبی را به دنبال خواهد داشت. لذا اندازه گیری راحت و سریع این ترکیبات در منابع آبی بسیار حائز اهمیت می باشد. برای آزمایش سریع و ساده آب¬های آشامیدنی و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از تخریب دستگاهها و همچنین کنترل فرایندهای تولید، به روشهای مطمئنی برای شناسایی و اندازه گیری مواد شیمیایی موجود در آب نیاز است. پژوهشگران جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی موفق به دستیابی فناوری و تدوین دانش فنی تولید کیت های سنجش نیتریت شدند