کود فیتوهورمونی بهاره سازی گندم پاییزه (ورنا)

در سال‌های اخیر، با توجه به مسئله گرم شدن کره زمین، ایران و به خصوص مناطق مرکزی آن که چندسالی است به دلیل نبود منابع آبی یا کمبود آن یا فراهم شدن منابع آبی در زمانی به غیر از زمان مناسب کشت محصولات زراعی پاییزه (گندم و جو پاییزه)، کشاورزان، بهره برداران، کارشناسان و محققین بخش کشاورزی با مشکل بزرگی مواجه شده‌اند. محرک رشد ورنا با فرمولاسیون منحصر به فرد خود توانایی بهاره سازی غلات پاییزه و کشت آن در بهار را دارد. شرکت کشاورزی سبز رویش دامون اولین و تنها برند حوزه کشاورزی ایران است که توانایی بهاره سازی گندم و جو پاییزه و کشت آن در بهار با استفاده از محرک رشد ورنا را دارد. محرک رشد ورنا به نام مدیرعامل و موسس شرکت و با عنوان کود فیتوهورمونی بهاره سازی گندم پاییزه در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری کشور ثبت گردیده است.