کود غیر شیمیایی اگروهلث

• نماتد از افت های مهم محصولات کشاورزی ایران می باشد که هم به زراعت (سیب زمینی، چغندر قند، گندم، توتون …..)، هم باغ( پسته، انار، زیتون…….) و هم گلخانه (گوجه، خیار، بادنجان …) آسیب فراوان وارد می نمایند. نماتدکش تولیدی این شرکت ضمن کنترل و از بین بردن نماتد انگل ریشه، با نگرش حفظ محیط زیست طراحی و تولید شده است.