کنترل هوشمند سیستم خانگی

در این پروژه، از یک PLC به منظور کنترل هوشمند شرایط محیطی استفاده شده است. از جمله مهمترین فعالیت‌های انجام شده در این پروژه، ارتباط PLC با نرم‌افزار قدرتمند LabView است. این ارتباط از طریق واسط Ethernet و به کمک پروتکل TCP/IP انجام شده است. در نتیجه به کمک برنامه‌ای که در محیط LabView قابل اجرا است می‌توان شرایط حاکم را مشاهده کرده و فرمان‌های لازم را صادر نمود. همچنین این قابلیت وجود دارد تا بتوان از طریق کامپیوتر، مقادیر مطلوب را به دلخواه تغییر داد.