کمپرسور دیافراگمی

طراحی و ساخت نمونه ی اولیه کمپرسور دیافراگمی برای اولین بار در کشور انجام شده است. همچنین تست های لازم با موفقیت از سیستم گرفته شده است.