کمباین برداشت سیب زمینی

طراحی وتولید ماشین الات کشاورزی و صنعتی، طراحی و ساخت ماشین الات پیشرفته کاشت داشت وبرداشت و فرآوری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی.
تحقیق و پژوهش ۱۰ ساله در زمینه ماشین برداشت وبسته بندی محصولات غده ایی

اخذ دو فقره گواهینامه ثبت اختراع با عنوان ماشین کامل برداشت سیب زمینی
تولید نمونه تحقیقاتی کمباین برداشت و بسته بندی سیب زمینی
تولید نمونه تجاری دستگاه کمباین برداشت و بسته بندی سیب زمینی