کلید و پریز های هوشمند

هوشمندسازی فواید زیادی دارد:صرفه جویی در زمان و وقت، کاهش دخالت انسانی، افزایش طول عمر تجهیزات، امکان مدیریت از راه دور، امکان ثبت رویدادها، امکان استفاده از سیستم های هشداردهنده، امکان بالا بردن بهره وری در نیروی انسانی…