کلکتور سهموی خطی دو محوره

این کلکتور هر چند در نگاه اولیه شبیه به کلکتورهای سهموی خطی معمولی می باشد اما در اصل یک باریکه از یک کلکتور سهموی نقطه ای می باشد که به صورت دو محوره حرکت می کند.با این روش می توان به راحتی برای قسمت دریافت کننده انرژی(رسیور) از وکیوم تیوپ های موجود در بازار استفاده کرد و همچنین با افزایش میزان استفاده از انرژی در نهایت مقدار بهروی از انرژی دریافت شده از خورشید را افزایش داد.این کلکتور می تواند آب داغ مورد نیاز برای انواع سیستم های گرمایشی و سرمایشی را به راحتی تامین کند.