کشف لوله های زیرزمینی

با استفاده از پایشی که توسط دستگاه Pipeline Current Mapper شرکت دز الکترونیک جنوب بر روی لوله های مدفون انجام می شود شرکت های طرف قرارداد می توانند اقدامات پیشگیرانه را در خصوص لوله ها انجام داده و باعث افزایش عمر شبکه لوله از طریق تشخیص خوردگی ها در مراحل اولیه آن شوند. سیستم PCM شامل یک ترنسمیتر پرتابل و گیرنده هند هلد است. ترنسمیتر به هرگونه اتصال نقطه تست متصل شده و باعث اعمال یک سیگنال خاص به لوله می شود. گیرنده می تواند حتی از فاصله ۵ کیلومتری این سیگنال را تشخیص داده و سلامت و کیفیت پوشش لوله را تعیین نماید. زمانی که بخشی از لوله که دارای نقص است مشخص شد، با استفاده از جی پی اس دقیق با خطای حدود یک متر (۶۰ سانتی متر) محل دقیق آن داده برداری می شود.
جانمایی آسان و دقیق و تهیه نقشه از لوله ها حتی در نواحی که لوله ها در تماس با دیگر سازه های فلزی، تداخل های الکتریکی یا ازدحام هستند، فراهم کردن اندازه گیری همزمان PCM (ACVG) می باشد. این ویژگی باعث می شود تا جهت تشخیص جریان های سی پی در امتداد لوله نیازی به محاسبات دستی توسط اپراتور نباشد.