کسب دانش فنی باتری های لیتیم یونی با چگالی بالا

باتری های لیتیمی دارای دانش فنی کاملا پیچیده ای هستند و توانسته درامد خیلی بالایی را برای صاحبان فناوری جذب کند بطوری که جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۰ به مخترین این فناوری تعلق گرفت و شرکت سونی به درامد سالانه بیست برابری درامد نفتی ایران رسیده است این شرکت نیز برای پوشش نیازهای دفاعی و بومی سازی دانش فنی شروع بکار کرد و بیش از پنجاه پایانامه و بیش از چهل سرباز نخبه جذب کرده و میکاییل ملازاده دکترای و دوره پستاک خود را در دانشگاه تبریز در این حوزه گذراند و بیش از پنج پروژه ملی را در این حوزه مجری گری کرده است فعلا نیز این محصول را دانش بنیان کرده و در حال اجرای پروژه ملی با مشارکت صندوق غزال می باشد