کرک لاستیک در بتن

«به کارگیری الیاف پسماند صنایع بازیافت تایرهای فرسوده در تولید بتن الیافی» در این اختراع مورد نظر قرار گرفته است. ازدیاد روز افزون تولید پسماندهای صنعتی و مواد غیر قابل تجزیه موجب آلودگی های زیست محیطی گردیده که به تهدیدی جدی برای سلامت انسان در طی سال های اخیر بدل گردیده است. یکی از پسماندهای صنعتی الیاف برجای مانده از کارخانجات تولید پودر لاستیک از تایرهای فرسوده است. با توجه به حجم بالای ضایعات لاستیک، این الیاف بسیار ارزان قیمت و در دسترس می باشند. در این اختراع الیاف ضایعات لاستیک به بتن اضافه گردید و مشخصات مکانیکی بتن از قبیل مقاومت فشاری، کششی، خمشی، میزان جمع شدگی و مقاومت در برابر ضربه نمونه های بتنی اندازه گیری شد که نشان دهنده بهبود پارامترهای مکانیکی بتن بود. همچنین آزمایش میکروسکوپ الکترونی (SEM) در جهت تعیین قطر الیاف ها و بررسی اندرکنش آنها با بتن صورت پذیرفت. از این بتن میتوان در کف سازی سوله های صنعتی و همچنین در المان هایی که دارای یک ضخامت بسیار کم ولی مقاومت کششی و خمشی بالا و از سویی جمع شدگی و ترک های مویی در آنها بسیار با اهمیت است، استفاده نمود.