کتابخانه پشتیبان سخت‌افزار در سیمولینک

پیاده سازی الگوریتم‌های مختلف کنترلی و پردازشی در محیط سیمولینک به روش تولید خودکار کد (Auto Code Generation) به صورت مستقیم روی سخت‌افزار انواع میکروکنترلر