کانورتر 400هرتز

تبدیل برق سه فاز شهری به تغذیه مورد نیاز هواپیما و …..