کامپیوتر دست‌ساز خودرو

-یک مدار الکتریکی ساده به عنوان جایگزین کامپیوتر خودروهای انژکتوری
-حذف قطعات پیچیده و گران قیمت در خودرو به دلیل پیچیده بودن عیب یابی و تعمیر تجهیزات الکتریکی خودرو