کامپوزیت بایو پلیمری زیست تخریب پذیر

تولید پلیمرها امروزه علاوه بر هدر دادن منابع نفتی و گازی کشور به علت عدم بازیافت درصد زیادی از این مواد باعث آلودگی محیط زیست نیز میشود از طرفی در بخش کشاورزی با هدر رفت میزان زیادی از ضایعات هستیم به ویژه در کشت گندم.این کامپوزیت از دو ماده اولیه اصلی کاه گندم و میسیلیوم قارچ(هیف های پنبه ای شکل رشد یافته روی بستر خاک پرورش قارچ) تشکیل می شود(به عنوان فیلر و پر کننده می توان از خاک اره استفاده کرد). میسیلیوم خود به واسطه ساختار شبکه ای و در هم تنیده و پروتینی از قابلیت بالای ایجاد پیوند های هیدروژنی با انواع سلولزها برخوردار است که همین مشخصات آن را به یک منبع ایده آل برای رشد در محیط های سلولزی ازجمله کاه گندم کرده است.با قرارگیری این دو ماده در محیط و شرایط مناسب و ایجاد crosslink پیوندی قوی به وجود می آید که استحکام و مقاومت بالایی در برابر حرارت و رطوبت دارد..از این نوع کامپوزیت در مواردی همچون جایگزینی با پلی استایرن ها برای مصرف در بسته بندی های دستگاه های الکترونیکی و همچنین دیوار ها و سقف های عایق درصنعت ساختمان و …می توان بهره برد.