چهارچوب درب پنجره از جنس پلاستیک فشرده ضد آب

چهارچوب درب و پنجره از جنس پلاستیک سخت فشرده
تولید باهدف کاملا ضد آب چهارچوب درب سرویس در دراز مدت
انواع طرح و رنگ متنوع
سبک و ارزان