چشمی هوشمند موزیکال

با این وسیله به محض ورود به مکانهای مثل اتاق خواب ، اتاق انتظار و یا هرمکان دیگری به صورت خودکای لامپهای محیط روشن میشود و موسیقی مورد نظر شما که میتوان آن را از طریق usb یا کارت sd به دستگاه معرفی کرد پخش نمود و بعد از خروج شخ از محیط پس از ۱۰ ثانیه قطع میشود.