چرخ پشم ریسی خانگی برقی

دستگاهی است که جانشین نخ ریسی سنتی شده و توانایی تبدیل انواع الیاف همچون پشم ،مو حیوانات و ابریشم را داراست و 4 تا 8 برابر روش سنتی کارایی دارد