چربی گیر آلومینیوم

در فرایند تولید قطعات آلومینیومی در حین عمل پرسکاری و تراشکاری در محیط کارگاه انواع آلودگی و چربی و روغن به مرور زمان روی قطعه قرار می گیرد. جهت ادامه کار و قبل از قرار دادن در کوره رنگ می بایست این قطعات به خوبی تمیزکاری و چربی زدایی شوند. محلول چربی گیر آلومینیوم بدون سود، بدون کف و با کارایی بالا مناسب برای شستشو در وان در کوتاهترین زمان و با کمترین میزان فرایندچربی گیری را انجام می دهد.