چراغ خواب زنده

این اختراع در حوزه زیست فناوری میباشد؛ چرا که علاوه بر جنبه تزئینی دارای قابلیت تولید اکسیژن و تصفیه هوا نیز میباشد. این قابلیت تولید اکسیژن به علت وجود ریزجلبک ها در این دستگاه می باشد. ریزجلبک ها اخیرا کاربردهای زیادی در صنعت غذا و دارو و تصفیه آب پیدا کرده اند. در این اختراع از ریزجلبکها، که دارای قابلیت فتوسنتز میباشند، جهت تولید اکسیژن و تصفیه هوا در محیطهای بسته استفاده شده است.
چراغ خواب های موجود در بازار فقط جنبه تزیینی دارند اما این چراغ خواب علاوه بر زیبایی خود دارای فتوبیوراکتور است که میتواند در حدود یک درخت اکسیژن تولید کند و با توجه به مقالات و تحقیقات موجود در مورد ارتباط مثبت وجود اکسیژن بیشتر و خواب بهتر و راحت تر این دستگاه میتواند به سلامت خواب و راحتی آن کمک شایانی کند.