چدن تقویت شده با براده های پیوسته فولادی

چدن ها دسته ای از مواد مهندسی ارزان قیمت و پر کاربرد هستند که بهبود رفتار مکانیکی آن ها منجر به افزایش کارآیی آن ها خواهد شد. بنابراین، افزودن براده های پیوسته فولادی که به عنوان دور ریز محسوب می شوند و ارزش بسیار اندکی دارند می توانند موجب بهبود رفتار مکانیکی چدن ها شوند.