چادر و کوله پشتی خورشیدی

با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی می توان گفت که نگرانی و دغدغه اصلی افراد در کمپینگ ها و کوه نوردی های چند روزه خالی شدن شارژ تلفن همراه، جی پی اس و سایر تجهیزات الکتریکی می باشد که در صورت بروز حوادث و نیاز افراد به امدادرسانی اهمیت و ضرورت این مسئله دوچندان خواهد شد.خوشبختانه کشور ما از لحاظ جغرافیایی در نقطه ای قرار دارد که در طول سال از تابش بسیار بالای خورشید برخوردار است و این امر سبب می شود که ما بتوانیم از خورشید به عنوان یک منبع انرژی قابل اطمینان در شرایط مختلف استفاده کنیم.به همین دلیل و با بررسی امکانات و شرایط موجود در کشور اولین نمونه چادر و کوله خورشیدی طراحی و ساخته شد.
این دو محصول با هم پوشانی یک دیگر یک مجموعه مناسب برای برطرف کردن نیاز به انرژی الکتریکی افرادی که به هر دلیل امکان اتصال به شبکه برق را ندارند فراهم کرده است.البته این دو محصول به صورت مجزا و مستقل از یک دیگر هم قابل بهره برداری هستند.