پیجر رستورانی

پیجرهای رستورانی، با توجه به رواج روزافزون پیجر در رستوران های سنتی و کافی شاپ، بازار مناسبی برای فروش آن وجود دارد. نکته مهم آنست که سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز در بحث هوشمندسازی و پیجرهای رستورانی کاملا توسط مجموعه تولید شده است که دو مزیت اقتصادی دارد:
• قیمت نهایی نسبت به مدل های مشابه خارجی و همچنین نسبت به نمونه های مشابه داخلی که فقط مونتاژکار هستند بسیار کمتر خواهد بود. در حالیکه کیفیت آن قابل رقابت با نمونه های خارجی است.
• تغییرات و بروزرسانی نرم افزاری و سخت افزاری تولیدات برای ما نسبت به شرکت های مونتاژکار بسیار ساده تر و سریعتر خواهد بود.