پیام رسان ایرانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

در دنیای امروز، رسانه‌ها در درونی‌ترین لایه‌های زندگی انسان نفوذ کرده‌اند و تأثیر دارند و در این شرایط اهمیت پیام رسان‌های ایرانی و لزوم حمایت از آن‌ها بیش از پیش مشخص می‌شود. در حال حاضر یک جنگ تمام عیار بین ارزش‌های اخلاقی و برنامه‌های نیروهای شیطان در جهان برقرار است و فضای مجازی یک عرصه بزرگ و جدی در این جنگ است و باید به این حوزه توجه جدی داشت. اینکه جوانان کشور در حوزه فضای مجازی با تلاش بسیار و با توجه به برخی بی‌مهری ها رشد می‌کنند و مطرح می‌شوند، بسیار باارزش است؛ سامانه پیام رسان دانشگاهی کشور یکی از این پیام‌رسان‌هایی است که به عنوان یک پیام‌رسان دانشگاهی که دستاورد علمی و فناوری دانشگاهی است، باید مورد حمایت قرار گیرد. در این سامانه، کلیه امکانات موجود در پیام رسان های رایج ( مانند ایجاد کانال، گروه و …) بر اساس نیازهای جوامع دانشگاهی طراحی و پیاده سازی گردیده است و این سامانه به راحتی می تواند به سامانه های آموزشی دانشگاه ها متصل گردیده و اساتید ضمن تشکیل کانال ها و گروه های آموزشی نسبت به ارائه مجازی محتوای آموزشی اقدام نمایند