پوشش پلاتین آلومیناید

پوشش های آلومیناید اصلاح شده با پلاتین به دلیل پایداری و مقاومت اکسیداسیون بسیار خوبی که در دماهای بالا دارند بعنوان انتخاب اول در صنعت ساخت موتورهای جت برای حفاظت از پره های بخش توربین این مولدها مطرح هستند. با اینحال، به دلیل شرایط مکانیکی و ترمومکانیکی حادی که بر پره های توربین در طی سیکل پرواز هواپیما اعمال می گردد، تأثیر احتمالی پوشش بر حد تحمل پره در برابر تنش های اعمالی از چالش های مطرح می باشد.