پوشش دهی Tiبا فلوئورآپاتیت به روش لیزر

یکی از پر کاربردترین آلیاژهای تیتانیوم در زمینه پزشکی، آلیاژ Ti-۶Al-۴V می‎باشد اما لازمست توسط پوششی محافظت شود که برای این منظور در این فناوری از نانوپودر فلوئورآپاتیت استفاده شد.