پوشرنگ پایه آبی برای تصفیه هوای محیط های داخلی

تحقیقات نشان داده که غلظت آلاینده های آلی فرار همچون بنزن، فرمالدئید و … در محیط های داخلی و بسته بسیار زیاد است. منبع ایجاد این گازها می تواند سوزاندن گاز (برای گرمایش و یا پخت و پز)، استعمال دخانیات و حتی لوازم چوبی منزل (به دلیل استفاده از جلا و رنگ) باشد. این گازها در محیط بسته باعث سردردهای مزمن، خواب آلودگی و افسردگی می شود. دیوارهای داخلی ساختمان می توانند سطح زیادی را در اختیار قرار دهند. از آنجا اصولاً پوشرنگ ها (رنگ ها) برای تزئین دیوارهای گچی داخلی منازل و ادارات استفاده می شوند بنابراین در صورت استفاده از آنها برای تصفیه هوا سطح زیادتر می تواند در افزایش نرخ تصفیه هوا موثر باشد. از این رو محققین این طرح با استفاده از فناوری کاتالیزگری نوری نانوذرات پوشرنگ اکریلیکی پایه آبی را به ترکیبی برای تصفیه هوا از ترکیبات آلی فرار تبدیل نمودند.