پوشاک خلاق محور برای کودکان

در این طرح از نانو مواد مختلف مانند نانو ذرات نقره ، نانو ذرات سیلیس و فلورو کربن به منظور ضد میکروبی ،آنتی باکتریال، ضد لک وضد آب البسه ی کودکان استفاده شد .همچنین طراحی های خاص در لباس کودک منجر به تهیه پوشاک خلاق محور با کارایی و کاربرد منحصر به فرد گردید .