پورتال متخصصین دریای خزر

به کمک این پورتال، کاربران شامل پژوهشگران، دانشجویان و افراد فعال در بخش های خصوصی مرتبط با حوزه آبی دریای خزر قادر خواهند بود فرد متخصص در حوزه پژوهشی مورد نظر خود را بیابند؛ و یا مشخصات حرفه ای و کاری خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بنابراین هدف اصلی این سامانه، مدیریت بانک اطلاعاتی رکوردهای “متخصصین عضو اتحادیه دانشگاههای دولتی و مراکز تحقیقاتی کشورهای حاشیه دریای خزر” و فراهم کردن امکان ورود اطلاعات، جستجو و دسترسی به رکوردهای آن توسط کاربران از طریق اینترنت است.