پودر Vitax مخصوص بازیافت لاستیک های فرسوده

سالانه میلیون ها تن از انواع لاستیک های فرسوده وارد محیط زیست می شوند که تایر خودروها بیشترین سهم را در این آلودگی دارند. متاسفانه کمتر از ۵درصد لاستیک های فرسوده امکان استفاده مجدد دارند که آن هم به شکل پودر و به عنوان فیلر در بتن و آسفالت می باشد. علت عدم امکان بازیافت لاستیک ها فرایند پخت با گوگرد است که به نام ولکانیزاسیون شناخته می شود. این فرایند گرمازا و غیر قابل بازگشت است. این تیم تحقیقاتی طی مطالعات و تحقیقات چندین ساله دانشگاهی و صنعتی خود موفق شده اند که پودری به نام Vitax را تولید نمایند که در صورت اضافه شدن به لاستیک فرسوده پودر شده آن را طی فرایند حرارت دهی به لاستیک نو و قابل شکل دهی و پخت مجدد با کیفیت بالا تبدیل می نماید.