پهپاد محلول پاش یلدا

پهپاد یلدا پهپاد هوشمندی است که پیکربندی آن به صورت هگزا روتور بوده و مقدار 20لیتر محلول سم را با خود حمل نموده و در مدت 14دقیقه مساحت 2هکتار را سمپاشی میکند. از جمله مزایای استفاده از این پهپاد کاهش مصرف آب به میزان 80%، کاهش مصرف سم به میزان 50%، عدم لهیدگی و خرابی محصولات، سیستم پایش میکرونیزه، یکنواختی پاشش و سرعت عمل بالا می باشد.