پهباد آفت سنج، سمپاش و برداشت خرما

از جمله دستاوردهای مهم این طرح، کاربردی کردن پهپادهای کشاورزی در حوزه کمتر توجه شده خرما است و به دلیل ارتفاع این درختان و دسترسی به میوه و برگ های نخل بسیار سخت است، خطرناک و پر هزینه است. برای رفع این مشکلات و موانع ما پهپادهایی با امکاناتی برای چیدن، هرس کردن، شناسایی افات، سم پاشی تولیده کرده ایم که این خدمات را به کشاورزان ارائه خواهیم داد، همچنین پلتفرم فروش آنلاین چند زبانه، آموزشی و خدمات مشاوره ای به کشاورزان راه اندازی شده تا خرما های تولید شده ضمن فراوری با شناسنامه و به اسم کشاورز به سراسر جهان صادر گردد.