پهبادهوشمند اورژانس

به کمک دستان پرتوان تیم برنامه نویسی، این پهباد توانایی پرواز در شرایط نامناسب جوی را دارا می باشد.بعلاوه به همت وجود سنسور های حرارتی، پهباد قادر به شناسایی طبیعت گردان یا کوهنوردان مفقود نیز می باشد.
خدمت رسانی به بیمارانی که در مناطق صعب العبور قراردارند،
افرادی که در میان انبوهی از ترافیک نیازمند امداد رسانی هستند،
عشایر عزیزی که زمان زیادی برای رسیدن اورژانس نیاز دارند، هموطنان عزیزی که حین طبیعت گردی دچار مشکلی میشوند که نیاز به داروی خاصی دارند مخاطبان اصلی این پهباد می باشند.
حمل و نقل کیسه خون و یا عضو زنده در مواقع اظطرار نیز از قابلیت های دیگر این پهباد می باشد.