پنل خنک کننده با پروفیل چهارگوش

در این ابداع لوله ای با سطح مقطع چهارگوش در شرایط یکسان از لحاظ جنس و مساحت مقطع استفاده می شود که در شرایط یکسان کاری در مقایسه با لوله با سطح مقطع دایره ای، قدرت انتقال حرارت بیشتر و خنک کنندگی بالاتری دارد این امر باعث می شود که لوله چهارگوش قدرت خنک کنندگی بیشتری نسبت به پنل های عادی دایره ای شکل و طول عمر قابل توجهی تا ۴ برابر داشته باشند.