پنجه کامپوزینی چکاد دو

محصول دیگر شرکت چکاد طب آدرین پنجه کربنی چکاد دو است. پنجه های چکاد دو طیف متفاوتی از بیماران با نیاز های حرکتی متفاوتی نسبت پنجه ی چکاد یک را پوشش میدهد. این محصول هم اکنون در یک سایز به تولید صنعتی رسیده که با توجه به استقبال ها کلینیک ها و بیماران و به زودی شاهد تولید دیگر سایز های این محصول خواهیم بود. جاذب های انرژی بکار رفته در این محصول توانایی تحمل بار هایی به بزرگی ۳۰ تن را داشته و پس از رفع بار به شکل اولیه بازمیگردند.
ساختار دو شاخه ای شکل این پنجه میتواند در موقعیت هایی که پا با یک طرف روی زمین قرار میگیرد (مانند سطح غیر صاف یا تغییر شکل های غیر طبیعی پا) باعث استقلال واکنش پنجه در برابر نیرو های جانبی شده که متجر به حفظ ثبات و جلوگیری از زمین خوردن فرد میشود. در طراحی قطعات مکانیکی این محصول از سه قسمت انعطاف پذیر با هندسه، ابعاد و تکنولوژی های متفاوتی استفاده میشود که هر یک با توجه به موقعیت قرار گیری باعث بالارفتن عملکرد و احساس راحتی فرد بیمار میشوند.