پمپ ورتکس دو فازی

ایده فناورانه شرکت “دانا تجهیز پترو آب (دانتک) دستیابی به فناوری طراحی و ساخت پمپ‌های ورتکس دوفازی با سه هدف تولید حباب‌های میکرو و نانو، راه حل‌های مهندسی نوین در شناورسازی و نهایتا انتقال سیالات دو فازی (نزدیک به شرایط بخار اشباع) است.
در جهت دسترسی به فناوری فوق، دانتک موفق به طراحی و ساخت نمونه پمپ‌های ورتکس دوفازی در ظرفیت‌های ۱ و ۷ متر مکعب شده است. این پمپ ها توانایی پمپاژ سیال دوفاز (گاز-سیال) را دارند و بطور خاص می‌تواند با اختلاط هوا و آب، مقدار اکسیژن محلول در آب را به حالت مافوق اشباع (غنی از اکسیژن) برساند.
در حقیقت این پمپ به تنهایی سه عمل مکش، اختلاط سیال-گاز و فشار سازی (پمپاژ) را به تنهایی انجام می‌دهد و می‌تواند جایگزین روش‌های پیچیده و هزینه بر هوادهی در آب و یا حباب سازی جهت سیستم‌های شناورسازی با استفاده از هوای محلول ،شود. این پمپ به گونه‌ای طراحی شده است که در خروجی می‌تواند حباب‌هایی در اندازه میکرو (۲۰-۳۰ میکرومتر) و نانو (۲۰۰-۴۰۰ نانومتر) در مقیاس صنعتی تولید می‌کند و این امر منجر به افزایش بسیار زیاد نرخ انتقال اکسیژن به سیال می‎‌گردد.