پمپ سرنگی

در این دستگاه یک موتور پله ای، پیچ هدایت کننده را به جلو می راند. سرعت این موتور بسته به نرخ جریان و اندازه سرنگ تغییر می کند. قسمت مکانیکی دستگاه وظیفه دارد تا حرکت چرخشی موتور را به حرکت خطی جهت اعمال فشار به پیستون سرنگ جهت حرکت به سمت جلو تبدیل کند. با استفاده از یک چرخ دنده ی گرد و پیچاندن پیچ که به موتور پله ای متصل شده است، اهرم جلو رفته و به سرنگ فشار می آورد. در بخش الکترونیکی دستگاه بر اساس اطلاعات ورودی، پارامترهای نرخ تزریق درخواستی تنظیم و از طریق تغییر ولتاژ اعمالی به درایور موتور پله ای دریافت می گردد.
در آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی، نقش پمپ‌ حرکت دادن محلول‌های حامل، واکنش‌گر‌ها و نمونه درون کانالهای تزریق می‌باشد. این پمپ قابلیت تزریق حجم های کنترل شده و کم تا دهم میلی لیتر بر دقیقه را در کاربردهای میکروفلوئیدیک دارا می باشد.