پماد زخم دیابتی

این پماد برای بیماران زخم دیابتی بوده مواد تشکیل دهنده آن از گیاهان دارویی است