پلی نانوگارد

نام انتخاب شده برای این محصول بیانگر محتویات پایدارشده پلیمری با ساختار نانو و خصلت ضدعفونی کنندگی می باشد. ضدعفونی کننده پلی نانوگارد محصولی چند ترکیبی حاوی مواد میکروب کش قوی از آلدهیدهای مرسوم و پایدارکننده پلیمری با ماندگاری و اثر طولانی مدت می باشد که قادر است طیف وسیعی از باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها را سریعا از بین برده و از رشد آنها به مدت حداقل دو هفته جلوگیری می نماید.این محصول برای گندزدایی مکانهای صنعتی، تولیدی ظروف مواد غذایی و بهداشتی، کشتارگاهها و بیمارستانها برای پیشگیری از بیماری های باکتریایی، قارچی و ویروسی بویژه در مورد بیماری های دام و طیور موثر می باشد.