پلی‌آلومینیوم کلراید

کاربردهای اصلی این محصول “حذف ذرات معلق از آب و پساب” است.